โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
สัญญลักษณ์, ปรัชญา,คำขวัญสี
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
สัญญลักษณ์, ปรัชญา,คำขวัญสี


อักษรย่อ พ.ว.
ปรัชญาโรงเรียน ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี
สีประจำโรงเรียน ชมพู-เทา
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกปีบ หรือ ดอกกาซะลอง

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
เลขที่ 114 หมู่ 7 บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว
จ. ชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ 044-878107
แฟกส์ 044-878108

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา Phet Redio
รับฟังได้ทางคลื่น FM.103. 5 MHz
http://www.phetwit.com

   
ระบบสื่อสารภายในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
พัฒนาโดย งานสารสนเทศ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โทร.090 3595184
e-mail : Yuttachai17@otmail.com
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ADMIN