โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
เมนู

     มุมกีฬาเด่น

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
นายสันติ ถาวรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบข้าวเปลือกจำนวน 2 กระสอบ ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลช...
ศมานันท์ ราชบุรี จับมือ 4 รร.วอลเลย์บอลชื่อดัง ภาคอีสาน ลงแข่งขัน อคาเดมีลีก 2018...
นักกีฬาทีมชาติ...
     
Link !
    หน้าแรกเว็บไซต์
    ประวัติโรงเรียน
    สัญญลักษณ์, ปรัชญา,คำขวัญสี
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
    แนะนำผู้บริหาร
    แผนผังโรงเรียน
    แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
    เอกสารดาวน์โหลด
    Youtube กิจกรรมโรงเรียน
    บรรยากาศภายในโรงเรียน
    ติตต่อเรา
สถิติ เข้าชมเว็บไชต์
00000034  Download
 
         LINK !!!!!

นายก อบจ.ชัยภูมิ ให้โอวาท
คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
ขอแสดงความยิน ครูสุปัญญา โยธาธรรม ที่ได้...
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเพชรวิ...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้จัดกิจกรรม ดำนาวั...
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561โรงเรียนเพชรวิทย...
คณะครูโรงเรียนเพชรวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรร...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ...
     
 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
  ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา
ยุทธชัย แสงชาติ
26 กันยายน 2561  14:22:08
  ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนหนึ่งชุด. ตามโครงการจัดหาตามโครงการจัดหาหนังสือเรียน
ยุทธชัย แสงชาติ
26 กันยายน 2561  14:21:10
  ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ยุทธชัย แสงชาติ
26 กันยายน 2561  14:19:26
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัฒนางานระบบบริหารงาน 4 ฝ่ายชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ยุทธชัย แสงชาติ
17 พฤษภาคม 2561  13:41:39
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์สู่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธชัย แสงชาติ
17 พฤษภาคม 2561  12:42:05
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบบริหาร 4 ฝ่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป
ยุทธชัย แสงชาติ
16 พฤษภาคม 2561  09:15:42
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบงานทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:30:43
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบงานทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:28:26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบบริหาร 4 ฝ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:27:25
  ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศระดับมัธยมศึกษาดวย DLI
ยุทธชัย แสงชาติ
9 กุมภาพันธ์ 2561  08:31:21โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ผู้บริหารและคณะครูร...
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรร...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเรียนรู...
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จัดงานวันสถาปนาลูกเ...
โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรง...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนั...
     
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาค...
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาค...
เปิดตัวครั้งแรก ตัวเเทนเก่งและดี to be n...
วันที่ 26 มิ.ย 2561 ชมรม to be number on...
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ...
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเพชรวิทยาคา...
     

นายสันติ ถาวรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
     มุมเกียรติยศชื่อ นายจารึก บำรุงหมู่
ชื่อรางวัล ผู้มีผลงานด้านสื่อการสอนดีเด่น ในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
หน่วยงาน
ที่ให้รางวัล
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับรางวัล ระดับประเทศ
ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล ๒๕๕๘
 
Ms Shools
  
     ประกันคุณภาพภายใน
     ระบบนิเทศ ภายใน
     ระบบห้องเรียน ออนไลน์


    ชมรมนาฏศิลป์
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
     
    การอบรมหุ่นยนต์
VDO YOUTUBE

         
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


สุรชัย ขุมเงิน. 2561. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.


 
ระบบสื่อสารภายในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
พัฒนาโดย งานสารสนเทศ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โทร.044878107
e-mail :
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ADMIN