โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
เมนู

     มุมกีฬาเด่น

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
นายสันติ ถาวรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบข้าวเปลือกจำนวน 2 กระสอบ ให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลช...
ศมานันท์ ราชบุรี จับมือ 4 รร.วอลเลย์บอลชื่อดัง ภาคอีสาน ลงแข่งขัน อคาเดมีลีก 2018...
นักกีฬาทีมชาติ...
     
Link !
    หน้าแรกเว็บไซต์
    ประวัติโรงเรียน
    สัญญลักษณ์, ปรัชญา,คำขวัญสี
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
    แนะนำผู้บริหาร
    แผนผังโรงเรียน
    แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
    เอกสารดาวน์โหลด
    Youtube กิจกรรมโรงเรียน
    บรรยากาศภายในโรงเรียน
    ติตต่อเรา
สถิติ เข้าชมเว็บไชต์
00000034  Download
 
         LINK !!!!!

นายก อบจ.ชัยภูมิ ให้โอวาท
คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561โรงเรียนเพชรวิทย...
คณะครูโรงเรียนเพชรวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรร...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมออกเยี่ยมบ...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมเนื่องในวั...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้รับเกรียรติ จาก พ...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมพิธีไหว้คร...
     
 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัฒนางานระบบบริหารงาน 4 ฝ่ายชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ยุทธชัย แสงชาติ
17 พฤษภาคม 2561  13:41:39
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์สู่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธชัย แสงชาติ
17 พฤษภาคม 2561  12:42:05
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบบริหาร 4 ฝ่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป
ยุทธชัย แสงชาติ
16 พฤษภาคม 2561  09:15:42
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบงานทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:30:43
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบงานทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:28:26
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบบริหาร 4 ฝ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:27:25
  ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศระดับมัธยมศึกษาดวย DLI
ยุทธชัย แสงชาติ
9 กุมภาพันธ์ 2561  08:31:21
  ทดสอบระบบ เอกสารขอจดโดเมนเนม
ยุทธชัย แสงชาติ
8 มกราคม 2561  15:12:50โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเรียนรู...
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จัดงานวันสถาปนาลูกเ...
โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรง...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนั...
โรงเรียนพิทยาคารได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดู...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกจกรรมวันวาเลนไทน...
     
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
วันที่ 26 มิ.ย 2561 ชมรม to be number on...
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ...
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเพชรวิทยาคา...
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMB...
การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ร...
Music in the garden วันนี้ ท่าน ผอ มานั่...
     

นายสันติ ถาวรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
     มุมเกียรติยศชื่อ นายจารึก บำรุงหมู่
ชื่อรางวัล ผู้มีผลงานด้านสื่อการสอนดีเด่น ในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
หน่วยงาน
ที่ให้รางวัล
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับรางวัล ระดับประเทศ
ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล ๒๕๕๘
 
Ms Shools
  
     ประกันคุณภาพภายใน
     ระบบนิเทศ ภายใน
     ระบบห้องเรียน ออนไลน์


    ชมรมนาฏศิลป์
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
     
VDO YOUTUBE

         
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   


 
ระบบสื่อสารภายในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
พัฒนาโดย งานสารสนเทศ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โทร.044878108
e-mail :
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ADMIN