โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
เมนู

     มุมกีฬาเด่น

โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
นักกีฬาทีมชาติ...
     
Link !
    หน้าแรกเว็บไซต์
    ประวัติโรงเรียน
    สัญญลักษณ์, ปรัชญา,คำขวัญสี
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
    แนะนำผู้บริหาร
    แผนผังโรงเรียน
    แกลลอรี่ภาพกิจกรรม
    เอกสารดาวน์โหลด
    Youtube กิจกรรมโรงเรียน
    บรรยากาศภายในโรงเรียน
    ติตต่อเรา
สถิติ เข้าชมเว็บไชต์
00000034  Download
 
         LINK !!!!!

นายก อบจ.ชัยภูมิ ให้โอวาท
คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
โครงการเยาวชนต้นแบบ ทำดี ได้ดี รร.เพชรวิ...
นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร ผู้อำนวยการกองการศ...
งานวันครู 2560 สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ณ.โรงแ...
นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียวและค...
รร.เพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ตุ๊กตาเพื่...
ขอขอบคุณ อบจ.ชัยภูมิ ได้นำรถตักดินเพื่อป...
     
 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
  ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศระดับมัธยมศึกษาดวย DLI
ยุทธชัย แสงชาติ
9 กุมภาพันธ์ 2561  08:31:21
  ทดสอบระบบ เอกสารขอจดโดเมนเนม
ยุทธชัย แสงชาติ
8 มกราคม 2561  15:12:50
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกจกรรมวันวาเลนไทน...
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เข้าประเมิน โรงเรีย...
โรงเรียนเพชรวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมงานวั...
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่...
     
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
Music in the garden วันนี้ ท่าน ผอ มานั่...
โรงเรียนเพชรได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประ...
     

นายสันติ ถาวรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
     มุมเกียรติยศชื่อ นายจารึก บำรุงหมู่
ชื่อรางวัล ผู้มีผลงานด้านสื่อการสอนดีเด่น ในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
หน่วยงาน
ที่ให้รางวัล
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับรางวัล ระดับประเทศ
ปี พ.ศ. ที่ได้รับรางวัล ๒๕๕๘
 
Ms Shools
  
     ประกันคุณภาพภายใน
     ระบบนิเทศ ภายใน
     ระบบห้องเรียน ออนไลน์


    ชมรมนาฏศิลป์
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ Untitled Document
     
VDO YOUTUBE

         
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
   


 
ระบบสื่อสารภายในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
พัฒนาโดย งานสารสนเทศ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โทร.044878108
e-mail :
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ADMIN