ประเภท : to be number one
       
Untitled Document
เลขที่
ชื่อเรื่อง
ผู้เขียน
วัน / เวลา
อ่าน
1
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเครือข่าย พร้อมทั้งร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จาก สสจ.พังงา 6 ชมรม
ยุทธชัย แสงชาติ
27 กันยายน 2561  14:44:32
29
2
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายนักเรียน D.A.R.E. อบจ.ชัยภูมิ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ
ยุทธชัย แสงชาติ
5 กันยายน 2561  13:56:43
49
3
เปิดตัวครั้งแรก ตัวเเทนเก่งและดี to be number one IDOL 9 ของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ยุทธชัย แสงชาติ
4 กันยายน 2561  11:01:07
38
4
วันที่ 26 มิ.ย 2561 ชมรม to be number one โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศุนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ยุทธชัย แสงชาติ
30 มิถุนายน 2561  07:56:57
47
5
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ศึกษาดูงานโรงเรียนกัลญาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
ยุทธชัย แสงชาติ
9 มิถุนายน 2561  13:56:39
68
6
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เดินทางศึกษาดูงาน การประเมินชมรม รอบลงพื้นที่ ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ยุทธชัย แสงชาติ
23 พฤษภาคม 2561  09:55:30
57
7
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ยุทธชัย แสงชาติ
13 มีนาคม 2561  11:39:57
149
8
การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
ยุทธชัย แสงชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2561  15:18:27
140
9
Music in the garden วันนี้ ท่าน ผอ มานั่งฟังและให้กำลังใจเด็กๆ ด้วยจ้า
ยุทธชัย แสงชาติ
31 มกราคม 2561  20:25:42
145
10
โรงเรียนเพชรได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประกวด to be number one ไอดอล.
ยุทธชัย แสงชาติ
15 มกราคม 2561  09:21:47
146
[1]