ประเภท : to be number one
       
Untitled Document
เลขที่
ชื่อเรื่อง
ผู้เขียน
วัน / เวลา
อ่าน
1
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ศึกษาดูงานโรงเรียนกัลญาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
ยุทธชัย แสงชาติ
9 มิถุนายน 2561  13:56:39
17
2
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เดินทางศึกษาดูงาน การประเมินชมรม รอบลงพื้นที่ ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ยุทธชัย แสงชาติ
23 พฤษภาคม 2561  09:55:30
17
3
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ยุทธชัย แสงชาติ
13 มีนาคม 2561  11:39:57
87
4
การประกวดผลงานโครงการ To Be Number One ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
ยุทธชัย แสงชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2561  15:18:27
95
5
Music in the garden วันนี้ ท่าน ผอ มานั่งฟังและให้กำลังใจเด็กๆ ด้วยจ้า
ยุทธชัย แสงชาติ
31 มกราคม 2561  20:25:42
106
6
โรงเรียนเพชรได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประกวด to be number one ไอดอล.
ยุทธชัย แสงชาติ
15 มกราคม 2561  09:21:47
113
[1]