ประเภท : เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
       
Untitled Document
เลขที่
ชื่อเรื่อง
ผู้เขียน
วัน / เวลา
อ่าน
1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัฒนางานระบบบริหารงาน 4 ฝ่ายชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ยุทธชัย แสงชาติ
17 พฤษภาคม 2561  13:41:39
69
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนาฏศิลป์สู่การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธชัย แสงชาติ
17 พฤษภาคม 2561  12:42:05
55
3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบบริหาร 4 ฝ่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป
ยุทธชัย แสงชาติ
16 พฤษภาคม 2561  09:15:42
48
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบงานทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:30:43
50
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบงานทะเบียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:28:26
69
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาระบบบริหาร 4 ฝ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยุทธชัย แสงชาติ
15 พฤษภาคม 2561  15:27:25
50
7
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพแหงการเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศระดับมัธยมศึกษาดวย DLI
ยุทธชัย แสงชาติ
9 กุมภาพันธ์ 2561  08:31:21
142
8
ทดสอบระบบ เอกสารขอจดโดเมนเนม
ยุทธชัย แสงชาติ
8 มกราคม 2561  15:12:50
154
[1]