ประเภท : เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
       
Untitled Document
เลขที่
ชื่อเรื่อง
ผู้เขียน
วัน / เวลา
อ่าน
1
โรงเรียนพิทยาคารได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมราสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธชัย แสงชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2561  10:42:58
46
2
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกจกรรมวันวาเลนไทน์ 2018
ยุทธชัย แสงชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2561  08:13:30
42
3
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เข้าประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น วันที่ 25 ม.ค 2561
ยุทธชัย แสงชาติ
29 มกราคม 2561  11:48:59
60
4
โรงเรียนเพชรวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ.เทศบาลบ้านเพชรภูเขียว
ยุทธชัย แสงชาติ
15 มกราคม 2561  09:36:53
54
5
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1 และ ม.2
ยุทธชัย แสงชาติ
10 มกราคม 2561  17:00:10
56
[1]