ประเภท : เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ
       
Untitled Document
เลขที่
ชื่อเรื่อง
ผู้เขียน
วัน / เวลา
อ่าน
1
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ผู้บริหารและคณะครูร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ยุทธชัย แสงชาติ
4 กันยายน 2561  10:51:09
39
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นที่หอประชุมเพชรไพลิน
ยุทธชัย แสงชาติ
4 กันยายน 2561  10:30:22
54
3
โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกษตรอินทรีย์กับวิถีพอเพียง
ยุทธชัย แสงชาติ
14 กรกฎาคม 2561  10:52:15
64
4
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จัดงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. วันสถาปนาลูกเสือ รัชกาลที่ 6
ยุทธชัย แสงชาติ
30 มิถุนายน 2561  07:46:54
66
5
โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ยุทธชัย แสงชาติ
7 มิถุนายน 2561  10:42:52
88
6
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
ยุทธชัย แสงชาติ
16 พฤษภาคม 2561  09:28:16
84
7
โรงเรียนพิทยาคารได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงแรมราสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธชัย แสงชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2561  10:42:58
150
8
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกจกรรมวันวาเลนไทน์ 2018
ยุทธชัย แสงชาติ
21 กุมภาพันธ์ 2561  08:13:30
134
9
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เข้าประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น วันที่ 25 ม.ค 2561
ยุทธชัย แสงชาติ
29 มกราคม 2561  11:48:59
160
10
โรงเรียนเพชรวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ.เทศบาลบ้านเพชรภูเขียว
ยุทธชัย แสงชาติ
15 มกราคม 2561  09:36:53
142
11
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.1 และ ม.2
ยุทธชัย แสงชาติ
10 มกราคม 2561  17:00:10
147
[1]