ประเภท : เธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
       
Untitled Document
เลขที่
ชื่อเรื่อง
ผู้เขียน
วัน / เวลา
อ่าน
1
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561
ยุทธชัย แสงชาติ
7 มิถุนายน 2561  23:01:17
173
2
ขอบพระคุณ ปลัด จริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ สจ พีระพล ต้ิวสุวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่มาร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู มอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆนักกีฬาวอลเลย์บอล และเงินสนับสนุนทีมวอลเลย์บอล รร เพชรวิทยาคาร
ยุทธชัย แสงชาติ
7 มิถุนายน 2561  10:02:43
34
3
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ร่วมกับ อบต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรม ตำบลสะอาดปราศจากถังขยะ
ยุทธชัย แสงชาติ
16 พฤษภาคม 2561  09:57:04
42
4
โรงเรียนเพชรวิทยาคารจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ยุทธชัย แสงชาติ
16 พฤษภาคม 2561  09:22:18
30
5
พิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารเพชรพอเพียง” โดยมี นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน
ยุทธชัย แสงชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2561  10:27:32
133
6
โครงการเยาวชนต้นแบบ ทำดี ได้ดี รร.เพชรวิทยาคาร ส่งนักเรียน ร่วมเข้าค่ายวัดถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ยุทธชัย แสงชาติ
31 มกราคม 2561  08:53:30
124
7
นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชัยภูมิ
ยุทธชัย แสงชาติ
29 มกราคม 2561  16:48:22
126
8
งานวันครู 2560 สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ณ.โรงแรมสยามริเวอร์
ยุทธชัย แสงชาติ
17 มกราคม 2561  09:52:22
119
9
นายณัฐวุฒิ วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียวและคณะ ออกเยี่ยมโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ยุทธชัย แสงชาติ
10 มกราคม 2561  16:56:45
130
10
รร.เพชรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ตุ๊กตาเพื่อน้อง มอบเป็นของขวัญวันเด็ก ปี 2561
ยุทธชัย แสงชาติ
10 มกราคม 2561  16:52:06
120
11
ขอขอบคุณ อบจ.ชัยภูมิ ได้นำรถตักดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้านพักครูและบ้านพักนักกีฬา
ยุทธชัย แสงชาติ
9 มกราคม 2561  09:40:19
81
12
โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้จัดกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
ยุทธชัย แสงชาติ
8 มกราคม 2561  15:00:04
60
13
โรงเรียนเพชรวิทยาคารได้จากกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ต้อนรับปีใหม่
ยุทธชัย แสงชาติ
8 มกราคม 2561  14:57:49
59
14
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เตรียมประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560
ยุทธชัย แสงชาติ
8 มกราคม 2561  14:54:36
77
15
วันที่ 4-5 มกราคม พุทธศักราช 2561 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ได้จากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุทธชัย แสงชาติ
8 มกราคม 2561  14:45:04
49
[1]